Traži državni pozivni kôd po broju


Traži državni pozivni kôd po broju

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. (Država: Svazilend, Državni pozivni broj: 268). Pronađeno 36 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (4) , 3. (13) , 4. (12) , 5. (7) .