Traži državni pozivni kôd po broju


Traži državni pozivni kôd po broju

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. (Država: Mađarska, Državni pozivni broj: 36). Pronađeno 54 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
1. (1) , 2. (8) , 3. (6) . 4. (7) , 5. (6) . 6. (5) , 7. (8) , 8. (7) , 9. (6) .