Traži državni pozivni kôd po broju


Traži državni pozivni kôd po broju

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. (Država: Japan, Državni pozivni broj: 81). Pronađeno 563 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
1. (107) , 2. (74) . 3. (1) , 4. (42) , 5. (93) , 6. (1) , 7. (72) , 8. (99) , 9. (74) .