Traži državni pozivni kôd po broju


Traži državni pozivni kôd po broju

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. (Država: Italija, Državni pozivni broj: 39). Pronađeno 30 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
1. (4) . 2. (1) , 3. (4) . 4. (4) . 5. (4) . 6. (1) , 7. (4) . 8. (4) . 9. (4) .