Spisak mesta koji počinju na slovo Y (Rusija)


Spisak mesta koji počinju na slovo Y (Rusija)

Spisak gradova, Rusija (pronađeno 5 kom.). Spisak mesta koji počinju na slovo "Y":
Yakutsk
Yakutsk region
Yaroslavl'
Yaroslavl' region
Yuzhnaya Osetia