Traži državni pozivni kôd po broju


Traži državni pozivni kôd po broju

Međugradski pozivni brojevi koji počinju na 8 (Rusija) Pronađeno 69 kom..

Klikni na pozivni broj za više informacija:
811
812
813
814
815
816
817
818
820
821
831
833
834
835
836
841
842
843
844
845
846
847
848
851
855
861
862
863
865
866
867
871
872
873
877
878
879
884
885
891
892
893
895
8112
8142
8152
8162
8172
8182
8212
8312
8332
8352
8412
8422
8432
8442
8452
8462
8472
8482
8512
8612
8617
8632
8652
8722
81842
86352