Rapid City, South Dakota Pozivni broj (Amerika (SAD))


Rapid City, South Dakota Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Rapid City, South Dakota, Amerika (SAD): 605Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Rapid City, South Dakota +1 605 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Rapid City, South Dakota (1+)605 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme u regionu**** (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-07-04, 10:08 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -05:00 (CDT vremenska zona). subota, 2020-07-04, 09:08 -06:00 (MDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 605
****Za mesto Rapid City, South Dakota nemamo tačne podatke o vremenskoj zoni. Prikazano tačno vreme se odnosi na region ili državu.
*gads*