Bartlesville, Oklahoma Pozivni broj (Amerika (SAD))


Bartlesville, Oklahoma Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Bartlesville, Oklahoma, Amerika (SAD) (pronađeno 2 kom.): 539918Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Bartlesville, Oklahoma +1 539 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Bartlesville, Oklahoma (1+)539 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Bartlesville, Oklahoma (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2022-01-25, 13:18 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -06:00 (CST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned
*gads*