Traži državu


Pozivni brojevi u svetu

Telcode.info je profesionalni višejezični sajt za online pretragu pozivnih brojeva u svetu. U svojoj bazi podataka ima oko 14000 lokalnih i međunarodnih pozivnih brojeva za oko 250 država. Trenutno je preveden na 12 jezika.

Traži državu

Smanji spisak. Klikni na početno slovo države:
A (19), B (20), C (7), D (5), E (7), F (9), G (15), H (6), I (9), J (6), K (20), L (9), M (23), N (12), O (3). P (11), R (4), S (33), T (14), U (5), V (5), Z (3).