S betűvel kezdődő települések listája (Szudán)


S betűvel kezdődő települések listája (Szudán)

Város lista, Szudán (talált 10 darab). "S" betűvel kezdődő települések listája:
Sarif Amra
Sawakin
Sennar
Shabasha
Sheikh Sharif
Shendi
Singa
Sinkat
Sodari
Suker Sennar